Wszystkie obrazy i treści na tej stronie pozostają własnością  Cezarego Żukowskiego, www.migawkowe.pl . Obrazy nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody.

Zamówienia zdjęć cyfrowych / drukowanych uprawniają nabywcę do własności fotografii, ale nie do praw autorskich, które posiada ich autor Cezary Żukowski nawet po zamówieniu.